Tukaj podajamo kratek pregled pravnega postopka ter povezave na razne pomembne dokumente, ki vsebujejo dodatne informacije o predlaganem prenosu in združitvi. Morda ste nekatere od teh informacij ali vse te informacije že prejeli po pošti, e-pošti ali SMS-sporočilu. Če potrebujete te informacije v katerem drugem evropskem jeziku, se vrnite na domačo stran o brexitu.

Pravni postopek – kaj je vključeno

Prestrukturiranje vključuje predlagani prenos in združitev. Izvedena bosta s kombiniranim prenosom zavarovalnih poslov (ki je postopek, ki ga ureja del VII Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 – Financial Services and Markets Act 2000) in čezmejno združitvijo (ki je postopek v okviru evropske direktive o čezmejnih združitvah). Kombinirani postopek poteka pred sodišči v ZK, odobriti pa ga mora High Court of England and Wales (v nadaljevanju: Višje sodišče). Kombinirani pravni postopek je dodatno pojasnjen v spodnjih pismih in pogosto zastavljenih vprašanjih (FAQ).

Če sta odobrena s strani Višjega sodišča, je predvideno, da tako združitev kot predlagani prenos stopita v veljavo 1. decembra 2018.

Če imate pomisleke glede predlaganega prenosa in tega, kako bi lahko vplival na vas, imate pravico predložiti pisna stališča Višjemu sodišču oziroma se izjaviti na obravnavi pred Višjim sodiščem (osebno ali prek zakonitega zastopnika). Obravnava Višjega sodišča je razpisana za 18. oktober 2018 na naslovu Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Te pomisleke lahko posredujete tudi nam v pisni obliki ali po telefonu, mi pa jih bomo zabeležili in posredovali Organu za bonitetno ureditev (Prudential Regulation Authority, PRA), Organu za finančno poslovanje (Financial Conduct Authority, FCA), neodvisnemu strokovnjaku in Višjemu sodišču. Informacije o tem, kako lahko vzpostavite stik z nami, so navedene spodaj.

Zadnje novice

  • 5. marca 2018 je Višje sodišče izdalo odobritev družbi AIG Europe Limited (AEL), da lahko začne obveščati imetnike polic o svojem nameravanem prestrukturiranju kot posledici brexita.

  • Neodvisni strokovnjak je o predlaganem prenosu podal dopolnilno poročilo, ki je na voljo tukaj.
  • Zadnje novice: 25. oktobra 2018 je sodišče High Court of England and Wales odobrilo prestrukturiranje, ki ga je predlagalo podjetje AIG Europe Limited, zato bosta predlagani prenos in združitev začela veljati 1. decembra 2018.  Dodatne informacije so na voljo na teh straneh ali pa se obrnite na svojo običajno osebo za stik v podjetju AIG.  Upoštevajte, da telefonske linije za pomoč glede Brexita in nabiralnika s prejetimi e-poštnimi sporočili nihče več ne spremlja.

Pomembni dokumenti

Spodaj lahko najdete številne ključne dokumente, ki podajajo pomembne informacije o predlaganem prenosu in združitvi.

Obvestilna pisma

Spodaj boste lahko našli tudi uvodne informacije za različne zainteresirane stranke.

Knjižica o shemi in pogosto zastavljena vprašanja

Knjižica o shemi vsebuje povzetek sheme, povzetek poročila neodvisnega strokovnjaka o vplivu prestrukturiranja na imetnike police in pravno obvestilo, ki pojasnjuje, kdaj bo sodišče obravnavalo končno vlogo za predlagani prenos in združitev. Pogosto zastavljena vprašanja podajajo odgovore na širok razpon vprašanj o predlaganem prestrukturiranju.

Dokument o shemi

Ta dokument je celotna shema prenosa. Določa pogoje poslovanja, po katerih se zavarovalni posli družbe AIG Europe Limited prenašajo na novo odobreni zavarovalnici v okviru skupine AIG Group.

Poročilo neodvisnega strokovnjaka

Ta dokument je celotno poročilo neodvisnega strokovnjaka. Obravnava vpliv predlaganega prenosa na imetnike polic. Povzetek tega poročila je posredovan v knjižici o shemi, do katere vodi zgornja povezava.